Quarrying Käftplattor

Vilket material av käftplattor passar för stenbrott?

De vanliga stenarna är kullersten, basalt, granit. Olika stenbrott behöver käftplattor av olika material för att krossas. Vilket är det bästa materialet för käftplattor för stenbrott? Klyvplattor för stenbrytning spänner över livslängden baserat på stenbrottets hårdhet och nötningsbeständighet. Kullerstensten Kullerstenens huvudsakliga kemiska sammansättning är kiseldioxid, ...